עדכנו את כותרות הטבלה במסכי התנועה השונים והתאמנו אותן למונחים המופיעים ב-Google Analytics.

הכותרות שעודכנו:

 1. מספר ביקורים – השתנה אל – פעילויות באתר.
  העמודה מציגה את כמות הביקורים (Sessions) הכוללת באתר בתקופה שהוגדרה.
 2. % ביקורים – השתנה אל – % פעילויות באתר.
  העמודה מציגה את אחוז הביקורים הכולל באתר.
 3. מבקרים ייחודיים – השתנה אל – משתמשים.
  בעמודה הזו יש פער בין הנתונים של ZEFO לעומת הנתונים שתראו ב-Analytics, למה? כי אם משתמש מסויים ביקר באתר מספר פעמים בימים שונים בתקופה המוגדרת, כל יום בו ביקר יחשב כמשתמש ייחודי נוסף ב-ZEFO. נתון זה גדול יותר מהנתון המוצג ב-Google Analytics שמתעלם מביקורים חוזרים של אותו המשתמש בימים שונים בתקופה המוגדרת ולא סופר אותם.
 4. ביקורים חדשים –השתנה אל – משתמשים חדשים.
  עמודה זו מציגה את מספר הביקורים החדשים באתר.
 5. % ביקורים חדשים – השתנה אל – % משתמשים חדשים.
  עמודה זו מציגה את אומדן של אחוז הביקורים הראשונים באתר.

אנחנו יודעים כמה כולם עסוקים

נשמח לעדכן כשעולה מאמר ששווה את הזמן שלך